HET VIRTUELE BUREAU

projectnaam: 
Geluidsisolatie Laan van Meerdervoort, Den Haag

opdrachtgever:
Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Den Haag

taakverdeling:
E&F Architecten (architectuur/bouwkunde)
ArchitectuurRuiter (visualisatie/bouwkunde)
Constructie Adviesbureau Booms (constructie)
JMJ Bouwmanagment BV (bouwkosten)

typering:
renovatie
functie:
woningen
kosten excl. BTW  (incl. installaties):
-

Op de Laan van Meerdervoort in Den Haag is de geluidsbelasting op de gevels te hoog door wegverkeer en de randstadrail. Een deel van deze gevels is beschermd stadsgezicht. De eigenaren kunnen de kozijnen laten aanpassen om het geluidsniveau binnen terug te dringen. Een groot gedeelte van de straat is in fasen aangepakt. Er wordt weer een gezond binnenklimaat tot stand gebracht door het plaatsen van geluidwerende beglazing, een goede kierdichting, geluidwerende ventilatie en voldoende mogelijkheid tot doorspuien. Hierbij wordt zoveel mogelijk de oorspronkelijke vormgeving en detaillering van de gevel gehandhaafd.

GELUIDSISOLATIE LVM