HET VIRTUELE BUREAU

projectnaam: 
House of Music, Den Haag

opdrachtgever:
Stichting DUWO, Delft

taakverdeling:
E&F Architecten (architectuur/bouwkunde)
Constructie Adviesbureau Booms (constructie)
JMJ Bouwmanagment BV (bouwkosten)
E&F Architecten (uitvoeringsbegeleiding)

typering:
herbestemming
functie:
43 studentenwoningen, muziekzaal 240 m2
kosten excl. BTW  (incl. installaties):
€  2.999.000,-

De monumentale 'Rooms-katholieke Meisjesschool voor Lager Onderwijs' is gebouwd omstreeks 1920. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd een gedeelte gesloopt en in het resterende deel vestigde zich een bordeel. Sinds het eind van de jaren negentig stond het pand leeg. In opdracht van de gemeente Den Haag is een haalbaarheidsstudie gedaan naar herbestemming tot studentenhuisvesting. Onderdeel van deze studie waren een conditiemeting en een verkavelingsstudie. Daarna is Duwo de opdrachtgever geworden. Het gebouw biedt huisvesting en repetitiemogelijkheden voor 43 conservatoriumstudenten. In alle ruimten is een zodanige geluidsisolatie gerealiseerd dat het overal mogelijk is te oefenen.

 

 

 

 

 

HOUSE OF MUSIC